Ruben, 53

Christian, 47

Thomas, 60

Gerfaut, 44

Boki, 60

Thanos, 40

Frank, 56

Octavio, 35

Antonio, 55

Marian, 36

Richard, 53

Andrew, 58